مطالب مفید

۱-آنچه را که میخواهید به دست بیاورید پیدا کنید. تعریفی روشن از هدف خود بر روی کاغذ بنویسید. ۲-آن را چند بار قبل از خوابیدن در شب و بعد از بیدار شدن هنگام خواب صبح بخوانید. ۳-هدف خود را برای چند دقیقه، چند بار در روز در ذهنتان تجسم کنید ، طوری که هدف خود […]