بیوگرافی

شاید امروز در ایران بهترین دانشکده برای تحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران باشد که بسیاری از دانش آموزان تمایل دارند تا در آنجا ادامه تحصیل بدهند اما زندگینامه بنیانگذار آن بسیار جالب و انگیزه‌بخش است. دکتر ابوالقاسم بختیار درسال ۱۲۵۰ خورشیدی در بروجن از پدری خان‌زاده اما فقیر به نام حاجی حسن خان بختیاری به […]