درباره ذهن

خوردن سبزیجات با برگ سبز ممکن است باعث کند شدن روند پیری ذهن شود.   محققان ۹۶۰ مرد و زن ۵۸ تا ۹۹ ساله را که پرسشنامه های فراوانی غذا را دریافت کرده اند مورد بررسی قرار دادند و دو یا چند ارزیابی شناختی را به طور متوسط ​​در حدود پنج سال پیگیری انجام دادند. […]