درباره جسم

سلامتی می‌تواند به‌طورکلی بر اساس سه پارامتر مهم: فیزیکی، روانی و تغذیه‌ای اندازه‌گیری شود. سلامت جسمانی به معنی ظاهر فیزیکی یک فرد است؛ سلامت تغذیه‌ای به معنی حضور مواد مغذی ضروری در بدن برای مبارزه با بیماری‌ها و ایمنی کلی بدن است. سلامت روانی به معنای توانایی فرد در حفظ صبر، آرامش و تمرکز در […]